Ponad 20 tys. rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzyma pomoc, m.in. w formie sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji ich podopiecznych.
Uzyskanie takiego wsparcia umożliwiają działania podjęte przez ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który pozwala przesuwać unijne środki na walkę z koronawirusem. I tak na wsparcie dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych miejsc pieczy zastępczych zarezerwowane zostało 130 mln zł. Z tych pieniędzy będzie można sfinansować zakup wyposażenia potrzebnego do zdalnej nauki, np. laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego, zakup środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), a także wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
To nie koniec, bo kolejne 350 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji w domach pomocy społecznej (DPS), w tym na ochronę życia i zdrowia pensjonariuszy tych placówek oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsparcie będzie przeznaczone również na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom domów, którzy na co dzień mają kontakt z osobami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka. Unijne pieniądze będą pokrywały koszty zakupu środków ochrony indywidualnej i testów wykrywających koronawirusa. Ponadto będzie je można wykorzystać na dopłaty do wynagrodzeń pracowników DPS, dofinansowanie doraźnego zatrudnienia nowych osób oraz na zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS.
Projekty będą realizowane przez 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej w formule grantowej lub partnerskiej. Na początku tego tygodnia resort rodziny ma przedstawić szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy instytucjom pieczy zastępczej i DPS.