Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od początku stanu epidemii koronawirusa monitoruje sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych formach pieczy zastępczej. Takie zapewnienie znalazło się w informacji przekazanej DGP przez resort.
Wczoraj pisaliśmy („Zapomniane domy dziecka” nr 78/20) o problemach, z jakimi borykają się w obecnej sytuacji placówki opiekuńczo-wychowawcze, które mogą stać się potencjalnymi miejscami rozprzestrzeniania COVID-19. Wśród nich są m.in. trudności z organizacją dla podopiecznych nauki online, bo brakuje im odpowiedniej ilości sprzętu oraz szybkiego internetu. Resort informuje, że prowadzi właśnie projekt wsparcia placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w zakresie zakupu komputerów i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnej szkoły oraz na inne potrzeby związane bezpośrednio z walką z epidemią koronawirusa. Jest on finansowany ze środków UE.
Ponadto minister Marlena Maląg przekazała wojewodom – za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji – instrukcje dotyczące organizacji pracy oraz zachowania warunków bezpieczeństwa w warunkach epidemii w podmiotach pieczy zastępczej. Ci następnie przesłali je do jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w terenie. Natomiast wspomniany monitoring sytuacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych obejmuje powroty podopiecznych instytucji oświatowych, takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii do macierzystych domów i opiekunów zastępczych, objęcie kwarantanną (izolacją) wychowanków pieczy, a także pracę asystentów rodziny.
Z kolei Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego, podkreśla, że trwają ostateczne konsultacje we współpracy z resortem rodziny nad rozszerzoną wersją wytycznych dla samorządów, która będzie uwzględniała m.in. wykonywanie testów na koronawirusa w przypadku podejrzenia zakażenia czy choćby braku pewności co do stanu zdrowia dziecka (placówki wskazywały na brak instrukcji w momencie przyjmowania nowych podopiecznych w trybie interwencyjnym).
– Wytyczne zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu – mówi Jan Bondar.