Platforma internetowa do nauki epodreczniki.pl, dodatkowe pieniądze na zakup komputerów, ulgi w VAT dla kupujących sprzęt dla szkół, bezpłatne usługi internetowe, szkolenia dla nauczycieli – podsumowuje MEN niektóre z działań rządu w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone, początkowo do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. W ubiegłym tygodniu zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużono o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i wprowadziło rozwiązania, które umożliwiają szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, w szczególności pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowo MEN, we współpracy z innymi resortami i instytucjami, przygotowało i wprowadziło szereg rozwiązań, które są wsparciem dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów" - czytamy w piątkowym komunikacie MEN.

Przypomniano w nim, że resort edukacji od lat prowadzi działania na rzecz tworzenia ogólnodostępnych i nowoczesnych edukacyjnych zasobów elektronicznych, z których uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich bezpłatnie.

"Już powstały i wciąż powstają zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. Materiały są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie te zasoby są aktualnie dostępne na stronie www.epodreczniki.pl" - czytamy.

Na platformie znajduje się to ponad 6 tys. materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne. Można na niej znaleźć także programy nauczania i scenariusze zajęć, dodatkowe e-materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia, linki do zewnętrznych zasobów. Dodatkowo na platformie publikowane są materiały i informacje przydatne szkołom w prowadzeniu kształcenia na odległość, m.in. poradnik dla szkół na temat kształcenia na odległość.

W komunikacie resortu edukacji podano, że codziennie z platformy epodreczniki.pl korzysta ponad 460 tysięcy użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon dziennie (dane od 11 marca do 8 kwietnia).

"Jednocześnie procedowana właśnie w parlamencie Ustawa z 9 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada, że korzystanie przez ucznia lub nauczyciela z platformy epodreczniki.pl lub strony CKE nie będzie wpływać na wykorzystanie przez niego posiadanego limitu transmisji danych" - poinformowało MEN.

Przypomniało, że pod koniec marca i na początku kwietnia resort edukacji wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi udostępniły materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Każdy chętny uczeń mógł spróbować swoich sił, rozwiązując przykładowe zadania. Odnotowano ponad 7 mln pobrań arkuszy egzaminacyjnych.

MEN zachęca też do korzystania z innych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie, takich jak powstała w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 gra "Godność, wolność i niepodległość", która jest dostępna na stronie https://niepodlegla.men.gov.pl/#/.

Ministerstwo przypomina też o specjalnie przygotowanych poradnikach dotyczących zdalnej nauki. Pierwszy z nich "Kształcenie na odległość" to wytyczne, rekomendacje do wykorzystania w pracy z uczniami (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol). Drugi powstał przy współpracy MEN z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i zawiera porady i informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, o których należy pamiętać w wykorzystywaniu technik i metod związanych z kształceniem na odległość (https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo).

"Wsparciem w poznaniu technik i metod pracy zdalnej są bezpłatne szkolenia on-line +Lekcja: Enter+ przeznaczone dla kadry pedagogicznej. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych" - czytamy w komunikacie MEN. Uczestnika szkolenia zgłasza dyrektor danej szkoły. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. To strona www.gov.pl/zdalnelekcje.pl. Można na niej znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Resort edukacji w komunikacie wymienia też projekt "Szkoła z TVP". Do 30 marca TVP emituje materiały-lekcje adresowane do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8.00 i powtórzeniowym – od godz. 12.30. Plan "Szkoły z TVP" jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej. Dodatkowo 6 kwietnia na antenach TVP rozpoczęła się emisja materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

MEN przypomina też, że od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Można też kupić niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do Internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Do rozdysponowania jest kwota 186 mln zł.

Samorząd może dostać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych. O pieniądze może wnioskować każda gmina i powiat, a co istotne nie jest wymagany wkład własny. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Działanie to jest realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola.

Resort edukacji informuje, że do końca marca br. 2020 r. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE, a 18,6 tys. wypełniło ankiety techniczne, co otwiera drogę do przyłączenia szkoły do OSE. Ponad 14,5 tys. dyrektorów szkół podpisało już umowy o świadczenie usług OSE. Z kolei szkół podłączonych do OSE jest już blisko 12,6 tys., z czego 7,7 tys. placówek w pełni korzysta z usług OSE.

Dodatkowo operator OSE przekazał już 4 tys. laptopów do 250 szkół, wskazanych przez MEN, spośród laureatów konkursu, jako szkoły o największych potrzebach sprzętowych. W kolejnych tygodniach kwietnia jest planowana dystrybucja następnej transzy – prawie 8 tys. laptopów trafi do 764 szkół.

"Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji prowadzimy rozmowy z operatorami sieci komórkowych na temat udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Poprosiliśmy operatorów o wprowadzenie bezpłatnego transferu danych dla uczniów i nauczycieli, dzięki czemu otrzymają oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki" - podało MEN w komunikacie.

"Operatorzy sieci komórkowych, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów" - zaznaczono.

Jak informuje resort edukacji, sieć Orange udostępniła specjalny pakiet 100 gigabajtów internetu za złotówkę. Na ten moment zapowiedziane są dwa miesiące akcji. Wystarczy zarejestrować się przez Orange Flex i podać specjalny kod EDUFLEX, aby pakiet zaczął działać.

Sieć Play24 przygotowała dla uczniów pakiet dodatkowych 10 GB danych. Dotyczy to klientów wszelkich typów usług abonamentowych, MIX oraz na kartę. Można go aktywować bezpośrednio w aplikacji "Play24".

W sieci T-Mobile każdy klient, także uczniowie, może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych pakietów internetu, które sieć przygotowała na okres trwania epidemii.

"Operatorzy zobowiązali się również, że będą systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej uczniowie mogli swobodnie korzystać z internetu" - czytamy w komunikacie.

"Jedną z inicjatyw jest również akcja +Internet dla edukacji+ UPC Polska. To oferta dla nauczycieli obejmująca bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy" - podało MEN.

Poinformowało, że preferencje dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przygotowuje Ministerstwo Finansów. Wyjaśniono, że rozwiązanie to oznacza objęcie stawką w wysokości 0 proc. nieodpłatnych dostaw sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety.

"Obecnie projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniżona zostanie stawka podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek jest publicznie konsultowany. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma być stosowane do 30 czerwca 2020 r. W ramach konsultacji zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą m.in. o poszerzenie listy placówek oświatowych, które mogłyby otrzymać wspomniane wsparcie" - czytamy w komunikacie MEN.

Poinformowano w nim, że stawka w wysokości 0 proc. będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z wyżej wymienionych podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego. Dodatkowo w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE wymagane będzie posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. Wprowadzenie takiego mechanizmu zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji.