Poczta Polska podjęła wiele środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie przeszkodzi to jednak osobom objętym kwarantanną w skorzystaniu ze swoich uprawnień.
Poczta mimo aktualnej sytuacji epidemicznej planuje w dalszym ciągu doręczać przesyłki. Zastrzegła jednak, że będzie to robić z wyłączeniem osób, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość. Oznacza to, że osoba na kwarantannie nie otrzyma korespondencji. Wątpliwość powstała w momencie, w którym uświadomiono sobie, że niejednokrotnie decyzje o objęciu kwarantanną miałyby być doręczane drogą listowną. Czym innym jest bowiem powiadomienie o konieczności odosobnienia udzielone ustnie bądź telefonicznie, czym innym pisemna decyzja w tej sprawie, która będzie np. potrzebna przy zgłoszeniu sytuacji pracodawcy czy złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego.

Doręczanie decyzji pracownikowi…

Stąd pytania o to, jak będą wyglądać procedury związane z doręczeniami decyzji – osoba objęta kwarantanną nie może iść na pocztę, listonosz nie może zapukać do jej drzwi, mało kto udzielił pełnomocnictwa, które umożliwiałoby odbiór przesyłek osobie trzeciej.