Samorządowcy boją się, że choć rząd w ramach nowego programu ufunduje im nowy odcinek drogi, to na ich barki spadnie obowiązek utrzymania starych jezdni, które dotychczas nie były w ich zarządzie.
W ramach ogłoszonego niedawno przez rząd programu powstanie sto obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Infrastruktury (MI), w programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 r. Koszt realizacji stu obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł, a pieniądze mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
– W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych. Poprawi się płynność ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty) – zachwala inicjatywę ministerstwo.