Samorządy wydały w 2018 r. ponad 26 mln zł na własne świadczenia dla osób wychowujących dzieci.
Chociaż dzięki programowi 500+ każdy rodzic może uzyskać świadczenie na dziecko w wieku 0–18 lat, to liczba gmin, które decydują się przyznawać osobom mieszkającym na ich terenie dodatkową pomoc pieniężną, wcale nie maleje. Wręcz odwrotnie, przybywa ich, a przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) dają samorządom trzy różne możliwości wsparcia rodzin.

Więcej dla wielodzietnych