Choć samorządy wciąż czekają na pieniądze na projekty drogowe zgłoszone w tegorocznym naborze, minister infrastruktury już uruchomił procedury w sprawie naboru na kolejny rok.
Ślimaczą się procedury, które mają doprowadzić do rozdysponowania ok. 6 mld zł pomiędzy gminy i powiaty, które aplikowały w tegorocznym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy od miesięcy czekają na pieniądze, by ruszyć z przetargami na modernizację i budowę dróg lokalnych. I choć jeszcze poczekają, nie przeszkodziło to Ministerstwu Infrastruktury (MI) rozpocząć przygotowań do kolejnego naboru na 2020 r. Resort w drugiej połowie lipca opublikował limity środków w podziale na województwa. A zgodnie z przepisami ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161) w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 r.

Dobrze, ale…