Problem prawny, jakim zajmował się Sąd Najwyższy, powstał wskutek odmowy sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego – umowy sprzedaży 350 mkw. gruntu znajdującego się w granicach Pienińskiego Parku Narodowego, a należącego do osoby fizycznej.
Właściciel chciał sprzedać ją parkowi i w tym celu sporządzić umowę warunkową – gdyż prawo pierwokupu ma Skarb Państwa. Prawo to przysługuje na mocy dwóch przepisów: art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) oraz art. 37a ust. 1 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129). W obydwu przypadkach uprawnienia Skarbu Państwa do pierwokupu gruntu leśnego miały być realizowane przez park narodowy albo Lasy Państwowe – ale nie w imieniu własnym tylko właśnie Skarbu Państwa.
W tej sytuacji notariusz odmówił sporządzenia aktu, argumentując, że nie ma mowy o formułowaniu warunku, skoro podmiotem uprawnionym do wykonania pierwokupu jest przedstawiciel Skarbu Państwa.