Już po raz drugi nagrodziliśmy osoby odpowiedzialne za realizację polityk finansowych na poziomie gmin i powiatów.
Jednostki samorządu terytorialnego podzieliliśmy łącznie na 11 kategorii. Każdy z typów gmin – wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu, podzieliliśmy na dwie kategorie ze względu liczbę mieszkańców. Dodatkowo powiaty podzielone zostały na trzy kategorie pod względem wielkości.
Ankieta obejmowała szeroki zakres pytań dotyczących finansów publicznych na poziomie samorządu oraz zadań i roli skarbnika w konkretnej gminie i powiecie. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej, elementów wpływających na budżet samorządu i zarządzanie nim, wykorzystanie nietypowych form finansowania przedsięwzięć samorządowych, zadłużenia i obsługi finansowej mechanizmów partycypacyjnych.