Jednostki samorządu terytorialnego podzieliliśmy łącznie na 11 kategorii. Każdy z typów gmin – wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu, podzieliliśmy na dwie kategorie ze względu liczbę mieszkańców. Dodatkowo powiaty podzielone zostały na trzy kategorie pod względem wielkości.

Ankieta obejmowała szeroki zakres pytań dotyczących finansów publicznych na poziomie samorządu oraz zadań i roli skarbnika w konkretnej gminie i powiecie. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej, elementów wpływających na budżet samorządu i zarządzanie nim, wykorzystanie nietypowych form finansowania przedsięwzięć samorządowych, zadłużenia i obsługi finansowej mechanizmów partycypacyjnych.

Aby odpowiednio sparametryzować uzyskane dane, w każdej z kategorii dokonaliśmy rankingowania odpowiedzi, uwzględniając daną kategorię jednostki samorządu terytorialnego. Następnie uzyskane wyniki podzielone zostały na trzy grupy – 1/3 wyników z najwyższą wartością otrzymywała maksymalną liczbę punktów w danej kategorii, kolejne 1/3 wyników otrzymywała ocenę środkową, dolne 1/3 otrzymywało najniższą ocenę. Dzięki takiemu algorytmowi obliczania wyników udało nam się nie dopuścić do kumulacji punktów przez samorządy, które miałyby najlepsze wyniki w jednej lub wielu wybranych kategoriach.

Wręczenie wyróżnień dla najlepszych skarbników odbyło się 24 maja 2019 r. podczas zakończenia Kongresu Perły Samorządu 2019. Dwuletnie doświadczenia w prowadzeniu rankingu pozwolą na dalsze rozwinięcie tej formuły wyboru najlepszych skarbników i przygotowania nowej ankiety w kolejnej edycji, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszam.

Nagrodzeni

Gminy wiejskie do 5 tys.

Małgorzata Klepacz-Ciąćka, Rychliki

Gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców

Bożena Kot, Dębe Wielkie

Gminy miejsko wiejskie do 10 tys. mieszkańców

Danuta Dubicka, Łobżenica

Gminy miejsko wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców

Grzegorz Siech, Aleksandrów Łódzki

Gminy miejskie do 20 tys. mieszkańców

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska, Karpacz

Gminy miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców

Kacper Siwek Świdnica

Miasta na Prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców

Renata Ćwirzeń-Szymańska, Opole

Miasta na Prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców

Teresa Blacharska, Gdańsk

Powiaty do 60 tys. mieszkańców

Edwarda Mazurkiewicz, Powiat Elbląski

Powiaty powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

Wiesława Trelka, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Powiat powyżej 120 tys. mieszkańców

Jadwiga Tomasiewicz, Powiat Wołomiński