Już po raz drugi nagrodziliśmy osoby odpowiedzialne za realizację polityk finansowych na poziomie gmin i powiatów.
Jednostki samorządu terytorialnego podzieliliśmy łącznie na 11 kategorii. Każdy z typów gmin – wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu, podzieliliśmy na dwie kategorie ze względu liczbę mieszkańców. Dodatkowo powiaty podzielone zostały na trzy kategorie pod względem wielkości.
Ankieta obejmowała szeroki zakres pytań dotyczących finansów publicznych na poziomie samorządu oraz zadań i roli skarbnika w konkretnej gminie i powiecie. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej, elementów wpływających na budżet samorządu i zarządzanie nim, wykorzystanie nietypowych form finansowania przedsięwzięć samorządowych, zadłużenia i obsługi finansowej mechanizmów partycypacyjnych.
Aby odpowiednio sparametryzować uzyskane dane, w każdej z kategorii dokonaliśmy rankingowania odpowiedzi, uwzględniając daną kategorię jednostki samorządu terytorialnego. Następnie uzyskane wyniki podzielone zostały na trzy grupy – 1/3 wyników z najwyższą wartością otrzymywała maksymalną liczbę punktów w danej kategorii, kolejne 1/3 wyników otrzymywała ocenę środkową, dolne 1/3 otrzymywało najniższą ocenę. Dzięki takiemu algorytmowi obliczania wyników udało nam się nie dopuścić do kumulacji punktów przez samorządy, które miałyby najlepsze wyniki w jednej lub wielu wybranych kategoriach.
Wręczenie wyróżnień dla najlepszych skarbników odbyło się 24 maja 2019 r. podczas zakończenia Kongresu Perły Samorządu 2019. Dwuletnie doświadczenia w prowadzeniu rankingu pozwolą na dalsze rozwinięcie tej formuły wyboru najlepszych skarbników i przygotowania nowej ankiety w kolejnej edycji, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszam.
Nagrodzeni
Gminy wiejskie do 5 tys.
Małgorzata Klepacz-Ciąćka, Rychliki
Gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców
Bożena Kot, Dębe Wielkie
Gminy miejsko wiejskie do 10 tys. mieszkańców
Danuta Dubicka, Łobżenica
Gminy miejsko wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców
Grzegorz Siech, Aleksandrów Łódzki
Gminy miejskie do 20 tys. mieszkańców
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska, Karpacz
Gminy miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców
Kacper Siwek Świdnica
Miasta na Prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców
Renata Ćwirzeń-Szymańska, Opole
Miasta na Prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
Teresa Blacharska, Gdańsk
Powiaty do 60 tys. mieszkańców
Edwarda Mazurkiewicz, Powiat Elbląski
Powiaty powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
Wiesława Trelka, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Powiat powyżej 120 tys. mieszkańców
Jadwiga Tomasiewicz, Powiat Wołomiński