Tworzywa sztuczne są wszechobecne, jednak ze względu na wielkość ich konsumpcji i niestety stosunkowo niski poziom recyklingu stanowią one ogromny problem naszych czasów.

Unia Europejska postanowiła objąć restrykcjami 19 jednorazowych produktów, które jednocześnie stanowią ponad 50 proc. odpadów plastikowych w środowisku morskim. Projekt nowej dyrektywy został już uzgodniony i Polska, podobnie jak inne kraje unijne, od 2021 roku będzie musiała zakazać wprowadzania na rynek wskazanych 10 jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych.

Jak wiele państw unijnych, polski rząd stoi przed wyzwaniem jakim jest zaprojektowanie nowego systemu, który doprowadzić ma do ograniczenia wytwarzania odpadów, lepszych efektów w ich zbiórce i recyklingu. System nie powinien też nadmiernie obciążać mieszkańców. Będzie to jeden z ważnych tematów poruszanych podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System, największego wydarzenia poświęconego ochronie środowiska i gospodarce komunalnej w tym regionie Europy.

- Musimy przemodelować system, tak by plastik był traktowany jako wartościowe tworzywo, które należy po wykorzystaniu zebrać i poddać recyklingowi. Producenci opakowań i produktów w opakowaniach mają w wyraźny sposób finansować recykling. Z pomocą przychodzi tu europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych. Do 2030 roku wszystkie wprowadzone na rynek tworzywa sztuczne muszą być przydatne do recyklingu – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Kluczem do sukcesu ma być rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), którą gospodarka o obiegu zamkniętym wskazuje jako drogę kompleksową i racjonalną z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmuje cały cykl życia produktu – począwszy od prawidłowego zaprojektowania, dystrybucję przez konsumpcję, ponowne użycie produktów na prawidłowym zagospodarowaniu wytworzonych odpadów skończywszy.Prawdopodobny jest system nakładający opłaty na producentów, bądź system kaucyjny, który może być procesem wspierającym ROP. W Europie już dziś funkcjonują różnego rodzaju systemy kaucyjne. Osiągany poziom zwrotu opakowań wynosi powyżej 90 procent, jednak wdrożenie sprawnie działającego systemu kaucyjnego jest procesem skomplikowanym i kosztownym. To inwestycje nie tylko w nowoczesne maszyny, systemy rejestrujące oddane surowce, szkolenie personelu, ale także np. transport opakowań.

– Wprowadzenie kaucji na butelki w dużym zakresie zmieni obecną gospodarkę odpadami komunalnymi i wymagać będzie współpracy oraz szerokiej akceptacji tego rozwiązania. Dlatego przed wprowadzeniem tego modelu niezbędne będzie podjęcie debaty, jakie optymalne rozwiązanie zastosować i czy może być inne? Ja nie widzę alternatywy do kaucji i raczej stawiam pytanie „jak” niż „czy” – mówi Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu. Jak dodaje, bez ROP nie będzie mocnego powiązania przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek z finansowaniem gospodarki odpadami. Przełoży się to również na to, iż za odpady będą płacić konsumenci w sposób proporcjonalny do ich wytwarzania, ponieważ koszty będą częścią ceny produktu.

Temat m. in. recyklingu, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także systemu kaucyjnego będzie omawiany podczas licznych konferencji i debat towarzyszących targom Pol-Eco System, organizowanych nieprzerwanie od 30 lat przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Będzie tu również możliwość wymiany doświadczeń z pierwszego okresu wdrażania zmienionej w ubiegłym roku ustawy o odpadach oraz dyskusji i konsultacji o dalszych proponowanych zmianach.

Międzynarodowe Targi Pol-Eco System skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni je najważniejszym wydarzeniem w sektorze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W tym roku zostaną poprzedzone wydarzeniami Dnia Informacyjno-Szkoleniowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 8 października 2019 roku. W trakcie 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-ecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lidera systemu finansowania projektów ekologicznych w naszym kraju

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

www.polecosystem.pl

Reklama