Przerzucane na najemców nieruchomości komunalnych opłaty śmieciowe są objęte 23-procentową stawką podatku od towarów i usług. To może oznaczać dla nich wzrost czynszu.
To sedno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2018 r. (sygn. akt I FSK 1098/18). Uzasadniając go, sędzia Ewa Rojek wyjaśniła, że choć opłata za śmieci to danina publicznoprawna, nie oznacza to, że nie może być elementem wynagrodzenia za usługę najmu. Gmina, wynajmując lokale komunalne, działa bowiem jak ich właściciel.
Niekorzystny wyrok dotyczy Krakowa. Takie samo stanowisko zajął NSA również w sprawie Gdańska (wyrok z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1769/15). Wcześniej Kraków wygrał w NSA (wyrok z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 1653/14). Jeśli orzecznictwo będzie dalej rozbieżne, to NSA może rozstrzygnąć tę kwestię w uchwale siedmiu sędziów.