statystyki

Takich błędów nie mogą popełniać skarbnicy, składając podpis pod dokumentami

autor: Marcin Nagórek01.12.2018, 17:00
W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne.

W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne.źródło: ShutterStock

Brak kontrasygnaty przy decyzjach o pożyczkę czy nieskontrolowanie zgodności wydatków z planem finansowym ‒ do tego nie może dopuścić osoba odpowiedzialna za finanse jednostki samorządowej.

Opisujemy wybrane kwestie dotyczące zadań skarbnika w szczególności w kontekście ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Kontrasygnata konieczna

Istotne znaczenie dla gospodarki finansowej (m.in. zaciągania zobowiązań w jednostce samorządowej) ma art. 262 u.f.p. Mówi on o obowiązku złożenia przez skarbnika kontrasygnaty (potocznie podpisu). Zgodnie z przepisem czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Z zastrzeżenia tego wynika, że czynności tych w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. A dla ich ważności konieczna jest kontrasygnata właśnie skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe przepisy są dość jednoznaczne, jednak w praktyce w przypadku wielu umów się ich nie przestrzega. Warto przy tym podkreślić, że jest to jedna z fundamentalnych regulacji dotyczących zaciągania zobowiązań przez JST wynikająca z u.f.p., dlatego skarbnicy muszą szczególnie starannie wypełniać nałożone na nich przez ustawodawcę powinności. Uchybienia tego rodzaju z pewnością zostaną wykazane przez regionalną izbę obrachunkową w trakcie kontroli w danej jednostce.

Upoważnienie niedozwolone

W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne. Potwierdzeniem tego może być rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z marca 2012 r. (nr NK-II431.68.2012.AŁ). Zaakcentowano w nim, że: „Art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (…) nie przyznaje radzie gminy uprawnień do upoważnienia skarbnika do ewentualnej subdelegacji, w wyniku której kontrasygnatę mogłaby złożyć osoba przez niego upoważniona. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż jedyną osobą uprawnioną do złożenia kontrasygnaty w przypadku czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, jest skarbnik jednostki samorządu terytorialnego”.


Pozostało jeszcze 57% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane