statystyki

Takich błędów nie mogą popełniać skarbnicy, składając podpis pod dokumentami

autor: Marcin Nagórek01.12.2018, 17:00
W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne.

W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne.źródło: ShutterStock

Brak kontrasygnaty przy decyzjach o pożyczkę czy nieskontrolowanie zgodności wydatków z planem finansowym ‒ do tego nie może dopuścić osoba odpowiedzialna za finanse jednostki samorządowej.

Opisujemy wybrane kwestie dotyczące zadań skarbnika w szczególności w kontekście ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Kontrasygnata konieczna

Istotne znaczenie dla gospodarki finansowej (m.in. zaciągania zobowiązań w jednostce samorządowej) ma art. 262 u.f.p. Mówi on o obowiązku złożenia przez skarbnika kontrasygnaty (potocznie podpisu). Zgodnie z przepisem czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Z zastrzeżenia tego wynika, że czynności tych w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. A dla ich ważności konieczna jest kontrasygnata właśnie skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe przepisy są dość jednoznaczne, jednak w praktyce w przypadku wielu umów się ich nie przestrzega. Warto przy tym podkreślić, że jest to jedna z fundamentalnych regulacji dotyczących zaciągania zobowiązań przez JST wynikająca z u.f.p., dlatego skarbnicy muszą szczególnie starannie wypełniać nałożone na nich przez ustawodawcę powinności. Uchybienia tego rodzaju z pewnością zostaną wykazane przez regionalną izbę obrachunkową w trakcie kontroli w danej jednostce.

Upoważnienie niedozwolone

W praktyce samorządowej zdarzały się również przypadki, w których np. rady gminy upoważniały skarbnika do subdelegacji uprawnień ustawowych, co nie jest dopuszczalne. Potwierdzeniem tego może być rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z marca 2012 r. (nr NK-II431.68.2012.AŁ). Zaakcentowano w nim, że: „Art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (…) nie przyznaje radzie gminy uprawnień do upoważnienia skarbnika do ewentualnej subdelegacji, w wyniku której kontrasygnatę mogłaby złożyć osoba przez niego upoważniona. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż jedyną osobą uprawnioną do złożenia kontrasygnaty w przypadku czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, jest skarbnik jednostki samorządu terytorialnego”.


Pozostało 57% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane