DGP analizuje najważniejsze wnioski płynące z wyników wyborów samorządowych.