MEN przypomina, że agitacja na terenie placówek oświatowych jest zabroniona. Kuratoria apelują, by informować je o przypadkach takich naruszeń
Kodeks wyborczy przewiduje obowiązek wskazywania przez samorządy miejsc, w których można bezpłatnie rozwieszać plakaty i inne materiały promocyjne związane z wyborami. Ma to wykluczyć promowanie kandydatów jedynie z komitetu lub partii obecnego włodarza. Część samorządów, tworząc nowe miejsca na plakaty, postanowiła wykorzystać placówki oświatowe. Taka praktyka oburza rodziców. Naraża też lokalne władze na zarzut łamania prawa.

Bezpłatne plakatowanie