Ponad 1 mld zł wsparcia ma popłynąć do najmniejszych gmin na modernizację i rozwój zaniedbanej infrastruktury. Potrzeby niedofinansowanych spółek komunalnych na wsiach są jednak dużo większe.
Takie są założenia najnowszego wieloletniego programu „Narodowy program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej”, opracowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Program czeka właśnie na ostateczną akceptację Rady Ministrów. Miałby trwać cztery lata, a każdego roku do wydania byłoby 250 mln zł.
Pieniądze miałyby trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich potrzebujących finansowego zastrzyku, by odbić się od dna, które uniemożliwia im modernizację lub budowę kluczowej dla mieszkańców infrastruktury wodociągowej. Każda gmina mogłaby liczyć na pomoc w wysokości maksymalnie 1 mln zł.