Nie będziemy przeprowadzać transmisji z lokali wyborczych ze względu na obowiązujące od piątku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) - poinformował w poniedziałek szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Obowiązek prowadzenia transmisji z lokali wyborczych zakłada znowelizowany w styczniu Kodeks wyborczy. "Podjęliśmy dzisiaj uchwałę, w której stwierdzamy, że transmisja z lokali wyborczych nie może się odbyć w świetle opinii GIODO, a przede wszystkim z uwagi na treść konstytucji art. 91 ust 3, który mówi, że prawo organizacji międzynarodowych, których Polska będzie członkiem, mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi" - powiedział Hermeliński na briefingu w Warszawie.

Podkreślił, że "nie da się (z tymi przepisami) pogodzić przepisów Kodeksu wyborczego, które nakazują przeprowadzenie transmisji, ponieważ w sposób bezsporny narusza to rozporządzenie RODO".

Hermeliński dodał, że choć przepis o transmisji figuruje w Kodeksie wyborczym i nie został uchylony, to jego zdaniem nie może on być stosowany. "Naszym zdaniem ustawodawca powinien dosyć pilnie ten przepis zreformować" - powiedział.