Trwają prace nad ustawą zmieniającą reguły zaciągania długów przez samorządy. Włodarze chcą, by część regulacji weszła w życie z opóźnieniem.Przyspieszają trwające ponad rok prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Dyskusja dotyczy już nowej wersji dokumentu, która 19 kwietnia pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. – Projekt ustawy był przedmiotem szczegółowych analiz w ministerstwie. Był również uzgadniany ze stroną samorządową oraz z ekspertami – zapewnia resort finansów. Samorządowcy nadal analizują jednak propozycje rządu i, jak ustaliliśmy, wiążącą opinię wyrażą 21 maja. Wiele wskazuje na to, że będzie pozytywna, choć równolegle pojawią się propozycje korekt.