Trwają prace nad budową centralnej Platformy e-Zamówienia, która zostanie zintegrowana z portalami e-Usług. Dzięki temu stanie się ona kompleksowym narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie drogą elektroniczną procesu zamówienia publicznego - poinformował w czwartek resort przedsiębiorczości i technologii.

Jak podało w komunikacie MPiT, zakończono "kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na wybór wykonawcy do budowy Platformy e-Zamówienia". "Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu" - czytamy.

W ramach realizacji pierwszego i drugiego etapu umowy, zostaną wypracowane "szczegółowe rozwiązania techniczne" dotyczące integracji portali e-Usług z Platformą e-Zamówienia. "Oznacza to, że projekt techniczny oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. Następnie zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia" - wyjaśniono.

MPiT zapowiedziało też, że planowane są prace nad stworzeniem państwowego Portalu e-Usług, "który będzie stanowił istotny instrument w polityce zakupowej państwa".

"Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE nakłada obowiązki państw członkowskich w zakresie elektronizacji zamówień publicznych. "Od 18 października 2018 r. do przeprowadzenia kompletnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rozumieniu ww. dyrektywy, wymagane będzie przyjmowanie drogą elektroniczną oraz zabezpieczanie do terminu otwarcia ofert, wniosków i oświadczeń" - napisano.

Zmiany te, jak wskazano, zostały wprowadzone do polskiego prawa w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r.

Według MPiT "konieczne jest też techniczne przygotowanie się do całego procesu oraz działania informacyjne". Dlatego, jak wskazano, trwają prace nad budową centralnej Platformy e-Zamówienia, która zostanie zintegrowana z portalami e-Usług. "Dzięki temu stanie się ona kompleksowym narzędziem, pozwalającym na elektroniczne przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego oraz aktywny monitoring poszczególnych postępowań jak i całego systemu zamówień publicznych" - napisano.

Powstaje też Miniportal e-Zamówień, który umożliwi komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami. "Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogły składać do zamawiających w sposób bezpieczny, przede wszystkim oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne. Narzędzie to będzie szczególnie przydatne zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" - wyjaśnił resort.

Dodano, że projektowane rozwiązanie oparte będzie na wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP. "Przewidujemy, że wersja testowa powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. Od 1 października 2018 r. będą z niej mogli korzystać wszyscy zamawiający. Rozwiązanie to będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług" - wskazało MPiT.