Uchwała w zakresie wyrazu "bezpłatnymi" w istotny sposób narusza art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego obciążane „nieodpłatnie”. Tak za wojewodą stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Błąd skutkuje nieważnością uchwały.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zgody na nabycie przez nią od osób fizycznych, własności nieruchomości, położonej w okolicy oraz obciążenie jej odpowiednimi służebnościami. Jednak forma zapisu paragrafu 1 uchwały nie spodobała się wojewodzie, który w trybie kontroli zakwestionował jej legalność. Wniósł do gliwickiego sądu administracyjnego żądanie stwierdzenie jej niezgodności z prawem, w zakresie wyrazu "bezpłatnymi", jako niezgodnej z art. 14 ust. 2 zd. drugie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wojewoda przywołując przepis stwierdził, że "nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. Natomiast nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi". Tym samym w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wynika, że tylko pomiędzy wskazanymi w tym przepisie podmiotami dozwolone jest ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych nieodpłatnie.