Gminy będą wydawać opinie o spełnianiu warunków sanitarnych dla klubów dziecięcych. Będą też miały więcej swobody w udzielaniu dotacji prywatnym placówkom.
Od przyszłego miesiąca zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów oraz obniżyć koszty ich funkcjonowania. Jednocześnie ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), w ramach której nowelizowana jest ustawa żłobkowa, przewiduje też nowe zadania dla gmin oraz modyfikacje w tych, które teraz realizują.

Ocena standardów