Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 3 kwartały 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 14 740 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16 720 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań.

"Za 3 kwartały 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 171 636 mln zł (tj. 73,9% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 7,2%" - czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 82 946 mln zł, tj. na poziomie 73,9% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 5,6%, podał także resort.

"Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 156 896 mln zł, co stanowiło 63% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 11,2%" - czytamy dalej.

Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66 147 mln zł i stanowiło 28,5% planowanych dochodów ogółem i było o 2,8% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po III kwartale 2017 r. było niższe o 4,2%.