System wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami wymaga gruntownych i pilnych działań naprawczych – ocenia RPO.
Jak podkreśla, ważnym krokiem w kierunku realizacji tego postulatu jest wykonanie wyroku TK z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13). Trybunał uznał w nim, że przepisy uzależniające pomoc dla osób z niepełnosprawnością od tego, w jakim momencie ich życia została ona orzeczona, są niezgodne z ustawą zasadniczą.
Rzecznik zwraca uwagę, że pomimo zalecenia TK, iż wykonanie wyroku wymaga podjęcia działań ustawodawczych, dotychczas nie zostały sfinalizowane prace legislacyjne w tym zakresie. – Oznacza to, że konsekwencje błędów ustawodawcy zostały przerzucone w całości na obywateli – wskazał rzecznik w wystąpieniu do premier Beaty Szydło.
Reklama
Dlatego zaapelował w nim do szefowej rządu o objęcie nadzorem prac legislacyjnych na rzecz przywrócenia stanu zgodnego prawem.