Powierzanie pełnienia obowiązków, tzw. p.o., nie jest zjawiskiem rzadkim w administracji publicznej, w tym w samorządzie. W internecie nietrudno znaleźć tego przykłady. Generalnie uważa się, że jest to sposób niepożądany, niezgodny z prawem i należy go zwalczać. Oznacza bowiem obejście obowiązku obsadzania etatów urzędniczych w drodze wolnego i konkurencyjnego naboru.

Praktyka powierzania obowiązków sekretarza w gminie, powiecie i województwie była jedną z głównych przyczyn nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; dalej: u.p.s.) z 10 maja 2013 r.

Powodem, który może już wkrótce stwarzać pokusę powierzania obowiązków, jest likwidacja gabinetów politycznych w samorządzie. Przewiduje ją nowelizacja u.p.s. uchwalona przez Sejm 15 września 2017 r. Sęk w tym, że takie zagospodarowanie doradców i asystentów będzie niezgodne z prawem. Nie jest bowiem dopuszczalne przenoszenie pracowników w drodze awansu wewnętrznego (czyli bez konieczności organizowania naboru) między grupami stanowisk.

Więcej na ten temat przeczytasz w eDGP >>