Każda gmina będzie mogła wymagać od taksówkarzy zdania egzaminu z topografii miasta oraz znajomości przepisów prawa miejscowego. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, nad którym pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Obecnie tylko gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców mają możliwość wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez kierowcę, który zajmuje się przewozem osób na terenie miasta. Resort infrastruktury chce znieść ten limit. Ponadto planuje zlikwidować obowiązek uczestnictwa w szkoleniach. Już teraz niektóre gminy chciały, aby część kierowców nie musiała uczestniczyć w kursach, np. ci, którzy od lat pracują w zawodzie, otrzymaliby licencje bez obowiązku odbycia szkolenia. Proponowały, aby np. wymagany był jedynie egzamin. Ale takie uchwały radnych podważał wojewoda, wskazując, że takiej możliwości nie daje ustawa o transporcie drogowym.
Projekt zakłada zatem, że gminy mogłyby wymagać zdania przez taksówkarzy jedynie egzaminu, za to każda miałaby prawo ustanowić taki obowiązek, a nie tylko te większe.
Reklama
To nie koniec zmian, nad którymi pracuje ministerstwo. MIB chce również obniżyć poziom maksymalnej opłaty za przeprowadzenie egzaminu z topografii miejscowości i znajomości prawa miejscowego. Nie będzie mogła wynosić więcej niż 200 zł. Obowiązujące przepisy stanowią, że wysokość opłat za szkolenie i egzamin nie może przekroczyć 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. W 2016 r. średnia płaca wynosiła ok. 4 tys. zł miesięcznie. Zatem opłata mogła wynosić nawet 800 zł.
– Obniżenie opłat w tym zakresie zmniejszy obciążenia finansowe przedsiębiorców, którzy będą ubiegać się o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – uważa MIB.
Na razie data wejścia w życie propozycji ministerstwa nie jest znana.
Etap legislacyjny
Projekt zgłoszony do prac legislacyjnych Rady Ministrów