statystyki

Świadczenia dla rodzin po pożarze nie z pieniędzy na zarządzanie kryzysowe

autor: Leszek Jaworski26.04.2017, 09:44; Aktualizacja: 26.04.2017, 11:08
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Go 627/16), pojęcie odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej nie może dotyczyć każdego działania, jakie podejmuje samorząd w związku z wcześniejszym wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Go 627/16), pojęcie odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej nie może dotyczyć każdego działania, jakie podejmuje samorząd w związku z wcześniejszym wystąpieniem sytuacji kryzysowej.źródło: ShutterStock

Prezydent miasta zamierza przeznaczyć środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W planie wydatków budżetu miasta ujęte są one w paragrafie 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” na wypłatę świadczeń dla mieszkańców domu, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Czy jest to dopuszczalne?

Nie, gdyż wypłata świadczeń dla poszkodowanych w wyniku pożaru nie mieści się w pojęciu zarządzania kryzysowego, o którym mówi art. 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej: u.z.k.). Zgodnie z tym przepisem zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. To ostatnie pojęcie w myśl art. 3 pkt 2 u.z.k. to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Go 627/16), pojęcie odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej nie może dotyczyć każdego działania, jakie podejmuje samorząd w związku z wcześniejszym wystąpieniem sytuacji kryzysowej. W szczególności nie mogą to być działania dotyczące pokrycia kosztów wyżywienia i pobytu w hotelu poszkodowanych w wyniku pożaru oraz wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku pożaru. Cele te służą wprawdzie usunięciu niepożądanych społecznie i materialnie skutków sytuacji kryzysowej, jaka niewątpliwie wystąpiła na terenie gminy, ale nie mogą być one utożsamiane z odtwarzaniem infrastruktury krytycznej zdefiniowanej w art. 3 pkt 2 u.z.k. Zatem wydatki budżetu miasta na cele służące udzieleniu pomocy poszkodowanym w pożarze nie powinny być finansowane z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ujętej w budżecie w paragrafie 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Stosownie bowiem do art. 259 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków, ponieważ pomoc dla pogorzelców nie jest wydatkiem inwestycyjnym. Bez znaczenia pozostaje tu okoliczność, że koszty te pozostają w związku z powstaniem sytuacji kryzysowej, jaką był pożar budynku na terenie gminy oraz iż przeznaczone one zostały na likwidację tej sytuacji. Zważyć bowiem należy, że wobec inwestycyjnego przeznaczenia rezerwy w planie wydatków budżetu mogłyby one zostać przeznaczone, mając na względzie art. 2 u.z.k., na odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej bądź jej ochrony w rozumieniu art. 3 pkt 2 i 3 u.z.k.


Pozostało 60% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane