Decyzja o zwiększeniu wyrębu drzew w białowieskich lasach nie podlega kontroli sądowej – uznał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skargę do WSA wniósł rzecznik praw obywatelskich. Zakwestionował on decyzję ministra środowiska zwiększającą wycinkę w puszczy. Zatwierdzony przez Jana Szyszkę aneks dotyczył planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012–2021. Zakłada on trzykrotne zwiększenie wyrębu i pozyskanie ponad 188 tys. m sześc. drewna w ciągu 10 lat (dotychczasowy PUL zakładał 63 tys. m sześc. surowca).
Skarga RPO została oddalona, ponieważ według sądu pismo szefa resortu środowiska zezwalające na większą wycinkę nie jest decyzją administracyjną i sąd nie ma uprawnień do jej podważania.