Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej, to podstawowe założenia umowy podpisanej w poniedziałek pomiędzy gminą Kraków, AGH i Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU).

Zgodnie z planami, w 2017 r. gmina Kraków, we współpracy z AGH i NILU, określi źródła pochodzenia pyłów w powietrzu Krakowa, na podstawie ich właściwości fizycznych i chemicznych; opracuje mapę zapotrzebowania na ciepło w mieście; opracuje mapę odnawialnych źródeł energii; stworzy bazę danych do monitorowania zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej i przygotuje program pilotażowy monitorowania zużycia energii w tych obiektach.

To kolejne działania, które mają rozszerzyć wiedzę na temat zanieczyszczonego powietrza. „Kraków w różnoraki sposób prowadzi walkę o czyste powietrze - jedna grupa działań to to, co możemy zrobić sami jako miasto - np. wymieniać piece. Druga - to nasze starania o zmiany przepisów prawa. Ale mamy tę przewagę nad innymi, zwłaszcza mniejszymi miastami borykającymi się z problemem smogu, że mamy doskonałe zaplecze naukowe i możemy z niego korzystać. Na co dzień współpracujemy z uczelniami, a dziś podpisaliśmy trójstronne porozumienie, na mocy którego naszym partnerem został także Norweski Instytut Badań Powietrza" - powiedział, po podpisaniu porozumienia, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Współpracę pomiędzy sygnatariuszami porozumienia podzielono na dwa moduły: analityczny, który ma uzupełnić w miarę potrzeb działania już realizowane przez Urząd Miasta Krakowa, oraz drugi - badawczo-wdrożeniowy, którego celem jest rozwiązanie konkretnych problemów zidentyfikowanych w obszarach objętych współpracą.

Reklama

Centrum Energetyki AGH będzie uczestniczyć m.in. w określaniu potencjalnych źródeł pochodzenia pyłów w powietrzu, wyznaczeniu mapy rozkładu zanieczyszczeń, przygotowaniu programu pilotażowego dla pojazdów elektrycznych. „Jestem przekonany, że wiedza ekspercka z jaką włączamy się w kolejne działania, przysłuży się poprawie jakości powietrza w naszym mieście" - powiedział rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Dyrektor Norweskiego Instytutu Badań Powietrza dr Kari Nygaard podkreśliła, że Instytut powołany został przez norweski rząd ok. 50 lat temu, po to, by zapobiegać takim problemom, jak zanieczyszczenie powietrza i aby dostarczać miastom realnych rozwiązań. „Od lat zajmujemy się dostarczaniem realnych i konkretnych rozwiązań dla miast. Cieszymy się szczególnie na współpracę z Krakowem oraz uczelnią, ale przede wszystkim z mieszkańcami" - powiedziała Nygaard.

Głównym celem umowy jest koordynacja prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie poprawy jakości powietrza i zwiększania efektywności energetycznej realizowanych przy współudziale lub na zamówienie UMK. Wśród działań w obszarach objętych porozumieniem aktualnie realizowane przez Gminę Miejską Kraków, we współpracy z AGH, są projekty dot. określenia emisji pyłu z wybranych ulic Krakowa, pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego, czy wykorzystania geotermii w ciepłownictwie.

Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU) jest instytucją non profit. Dzięki badaniom prowadzonym przez NILU, wzrasta wiedza na temat procesów i skutków zmian klimatu, składu atmosfery, czy jakości powietrza. Tematyka badawcza NILU obejmuje przede wszystkim źródła i skutki oraz możliwości redukcji zanieczyszczeń w miastach, jak również wykonywanie oceny wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.