Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce jak najpełniej wykorzystać środki ze starej perspektywy unijnej. Dlatego zmienia limity w niektórych działaniach.
Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013, które ma wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Projekt zakłada zwiększenie limitu środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do 440,9 mln z 425 mln euro. Dodatkowe pieniądze mają pozwolić na zawarcie wszystkich umów, które się znalazły na listach rankingowych. Jednak nie dla każdego województwa będzie więcej pieniędzy. Dla lubuskiego kwota została zmniejszona z 15,6 mln do 15,5 mln euro. Z kolei większy limit ma być przyznany dla łódzkiego (z 27,4 mln do 29,2 mln euro).
– Resort rolnictwa zweryfikował, ile środków jest potrzebnych w poszczególnych województwach i odpowiednio przesunął fundusze – wyjaśnia Zbigniew Januszek, kierownik oddziału wdrażania PROW 2007–2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
– W przypadku naszego województwa pieniędzy będzie mniej o ok. 100 tys. euro. Nie stanowi to jednak problemu. Zakończyliśmy już ich rozdzielanie z tego działania. Dobrze, że pieniądze zostaną przesunięte do tych regionów, które ich potrzebują – wyjaśnia Krzysztof Kościukiewicz, kierownik oddziału wdrażania programów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Zgodnie z projektem zostaną też uchylone limity w działaniach – „Promowanie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów czy przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Zniesione będą one także w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w przypadku priorytetu, który dotyczy szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji społecznych