Według szacunków ministerstwa rolnictwa średnia płatność dla polskiego rolnika wyniesie w tym roku 243 euro do każdego hektara. Pierwsi rolnicy gotówkę na konto otrzymają w grudniu

Od poniedziałku, 16 marca, rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przez internet (aplikacja e-Wniosek na stronie www ARMiR). Wnioski będą przyjmowane do 15 maja. Wnioski złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrzone. Rolnicy, którzy składali już wcześniej wnioski, otrzymają wnioski już wstępnie wypełnione wraz z instrukcją wypełnienia. O wszystkie rodzaje wsparcia finansowego rolnik będzie wnioskował na jednym formularzu.

Rodzaje wsparcia (wszystkie stawki są szacowane):

  • Jednolita płatność obszarowa (skrót: JPO) - szacowana stawka: 107 euro/ha
  • płatność za zazielenienie - 71,8 euro/ha (co do zasady każdy hektar zaliczony do JPO otrzyma także płatność za zazielenienie)
  • płatność dla młodych rolników - 60 euro/ha (wymogi: osoba po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne i nie przekracza 40 lat w roku składania wniosku, płatność obejmuje maksymalnie 50 ha gruntów zaliczonych do JPO)
  • płatność dodatkowa - 40,4 euro /ha (dla każdego rolnika aktywnego zawodowo uprawnionego do JPO, płatność przewidziana jest dla gruntów w przedziale od 3,01 do 30 ha, czyli maksymalnie gospodarstwo może otrzymać płatność dodatkową do 27 ha)
  • płatności za produkcję - dotowana będzie produkcja zwierzęca i uprawy. Odpowiednio: bydło i krowy - 69 euro/szt., owce - 25 euro/ha, kozy - 15 euro/ha. Uprawy: chmiel - 480 euro/ha, pomidory, ziemniaki skrobiowe i buraki cukrowe - 400 euro/ha, owoce miękkie, np. truskawki, maliny - 250 euro/ha, rośliny wysokobiałkowe, np. soja, bób, lucerna, fasola - 240 euro/ha, len i konopie włókniste - 200 euro/ha.
  • płatności niewiązana do tytoniu - stawki: dla tytoniu w odmianie Virginia - ok. 4,31 zł/kg, dla pozostałych grup - 3,01 zł/kg

Według ministerstwa rolnictwa zmieniony system ma promować gospodarstwa produkcyjne, małe i średnie oraz młodych rolników. Ponadto płatności mają stymulować produkcję zdrowej żywności wysokiej jakości i unowocześniać sektor rolno-spożywczy.

W przykładowej symulacji ministerstwa młody rolnik (przed 41. rokiem życia) na gospodarstwie 20-hektarowym może z tytułu różnych płatności łącznie otrzymać na konto w grudniu ok. 10 000 euro (41 400 zł według obecnego kursu PLN/EUR).

Dlaczego rolnicy na wypłaty wsparcia od ARMiR muszą czekać aż do grudnia, a nawet jeszcze dłużej (niektórzy rolnicy pieniądze zobaczą w 2016 roku)? Wynika to z centralnego zarządzania unijną polityką rolną. Dopiero 30 września tego roku Europejski Bank Centralny w niemieckim Frankfurcie nad Menem ustali sztywny kurs po którym będą przeliczane kwoty w euro na waluty państw członkowskich Unii, w tym na polską złotówkę. W październiku i listopadzie ministerstwo rolnictwa opracowuje i przeprowadza przez cały proces legislacji odpowiednie rozporządzenia. Na tej podstawie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszy z przelewami na konta bankowe rolników 1 grudnia zaczynając od rolników, którzy przeszli pomyślnie całą weryfikację i kontrolę.