Resort rolnictwa przedstawił projekt przepisów, które mają ukrócić nadużycia sprzedawców żywności i pośredników, poprawiając sytuację producentów płodów rolnych.
Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (UD526). Pierwszy ze zmienianych aktów przewiduje obowiązek podpisania umowy na dostawę produktów rolnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma to zapobiegać sytuacji, w której kontrakt zawierany jest tuż przed sprzedażą, a producent musi akceptować niższą cenę narzucaną przez nabywcę w obawie, że towar się zepsuje. Zawieranie umów z wyprzedzeniem pozwala zaś lepiej zaplanować produkcję oraz daje większą stabilność.
Nowelizacja tej ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu produktów, w przypadku których konieczne jest zawarcie takich umów, m.in. o ziemniaki i rzepak. Natomiast w przypadku owoców, takich jak wiśnie, jabłka czy czarne porzeczki, a także żywych świń, obowiązek zawierania takich umów obejmie też pośredników, czyli podmioty niesprzedające produktów konsumentom. Z zakresu ustawy będą jednak wyłączone giełdy towarowe i miejsca handlu hurtowego.
Minimalny czas między zawarciem umowy a dostawą określi minister rolnictwa, jednak według przepisów unijnych nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. Producent może sprzeciwić się wyznaczonemu terminowi na piśmie, wówczas czas ten strony mogą negocjować. W przeciwnym razie niedotrzymanie tego terminu grozi obu stronom karą pieniężną w wysokości 0,5 proc. wartości produktów za każdy dzień (maksymalnie 15 proc.).
Reklama
Natomiast w drugiej ze zmienianych ustaw zdefiniowano kolejną formę nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, polegającą na nabywaniu produktów poniżej ceny referencyjnej. Tę, w odniesieniu do wskazanych produktów, określać będzie minister rolnictwa dwa razy w roku. Możliwa będzie sprzedaż poniżej tej ceny, jeśli zbywca wyrazi taką wolę na piśmie.
Według oceny skutków regulacji nowelizacja wpłynie na sytuację 100 tys. handlowców i 16 tys. przetwórców.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach