O konieczności zmiany prawa łowieckiego, w tym dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego oraz o konieczności zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa ASF poprzez wybijanie dzików - mówił na IV Kongresie Rolników RP przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski.

"Nikt nie odważył się przez lata przeciwstawić temu zabetonowanemu organizmowi komunistycznemu. Pierwszym człowiekiem (...) był Jarosław Kaczyński" - powiedział Izdebski. "Jest decyzja premiera oraz ministra środowiska o pełnej dekomunizacji szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej" - powiedział szef rolniczego OPZZ, które było organizatorem kongresu.

Zwrócił uwagę, że gospodarka łowiecka to majątek narodowy i powinna być w rękach państwa. Jego zdaniem wpływy z gospodarki łowieckiej powinny zasilać budżet, a nie organizację pozarządową, "w której rozpływały się pieniądze". Dodał, że za gospodarkę łowiecką trzeba płacić - za odstrzeloną zwierzynę, a rolnikowi rzetelne odszkodowanie za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta.

Odniósł się także do przeciwdziałania ASF. "Jeżeli wszyscy mówimy, że wektorem choroby jest dzik, to nie rozumiem, jak można wybijać rolnikom zdrowe świnie, lecząc jedynie skutek, a nie przyczynę (...) Ograniczenie populacji dzików spowoduje to, że wyzwolimy się od tej najcięższej katastrofy. Jeżeli ASF dojdzie do Wielkopolski, to ciężko będzie to powstrzymać - podkreślił szef rolniczego OPZZ.

Podczas kongresu odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego. "Polska wieś, polskie rolnictwo stanowią wielki skarb dla Polski. Codzienna praca i trud rolnika, dzięki której możemy cieszyć się płodami ziemi, zasługuje na najwyższe uznanie, dlatego sprawy rolnictwa i rozwoju wsi znajdują się w centrum zainteresowania Rady Ministrów" - napisał premier.

Szef gabinetu premiera Marek Suski przekazał pozdrowienia i podziękowania od szefa rządu za codzienny wysiłek na rzecz największego dobra, jakim jest wolna ojczyzna.

Do uczestników Kongresu list wystosował także prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Tegoroczny Kongres przypada na rok szczególny, rok, w który obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (...) szczególną wdzięczność jesteśmy winni tym, którzy wnieśli swój wkład w emancypację polskiej wsi i rozwój szeroko rozumianego ruchu chłopskiego" - napisał prezes PiS.

"Wierzę głęboko, że opracowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pozwoli wykorzystać szansę (...) także na to, by z tego wielkiego skoku rozwojowego skorzystali wszyscy Polacy, wszystkie regiony naszego kraju" - napisał Jarosław Kaczyński w liście, który odczytał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Przekazał również życzenia od ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Wiceminister podkreślił, że walka z ASF jest priorytetem dla ministerstwa rolnictwa. Wkrótce będą obowiązywały zasady bioasekuracji w całym kraju - mówił. Zaznaczył, że ze zrozumieniem do sprawy odnosi się premier, który uważa, że muszą znaleźć się pieniądze na zwalczanie tej choroby i rekompensatę strat rolników.

W Kongresie wziął udział także minister środowiska Henryk Kowalczyk, który odniósł się do projektowanych zmian w ustawie o prawie łowieckim. Ustawa ta jest obecnie w pracach połączonych komisji środowiska oraz rolnictwa.

"Mam nadzieję, że rekomendacje, które przekazałem parlamentarzystom, znajdą zrozumienie i zostaną przyjęte" - mówił Kowalczyk. Chcemy wzmocnić kontrolę nad Polskim Związkiem Łowieckim przez zatwierdzanie statutu, poprzez kontrole finansowe, ale także przez mianowanie i powoływanie przez ministra środowiska Krajowego Łowczego" - powiedział Kowalczyk. Dodał, że ta zmiana dokona się samoistnie, gdy zostaną wprowadzone przepisy dekomunizacyjne".

Izdebski nakreślił plan działań OPZZ RiOR na najbliższy okres. Poinformował, że we wrześniu ruszy platforma internetowa "Z Gruntu Polska", która będzie miejscem handlu produktami lokalnymi.

W najbliższych planach jest też przygotowanie i lobbowanie za wprowadzeniem nowej polityki kredytowej, która zakłada uzyskiwanie niskooprocentowanych pożyczek (1-2 proc.) na okres 30 lat. Zdaniem Związku konieczne jest też utworzenie funduszu restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych oraz zajęcie się sprawą egzekucji komorniczych.

Przewodniczący rolniczego OPZZ zapowiedział, że będzie dążyć do zmiany funkcjonowania funduszy promocji, aby w większym stopniu służyły rolnikom, oraz do zmiany ustawy o izbach rolniczych.