Przyjęcie europejskiej dyrektywy o dozwolonym użyciu utworów, których autorzy nie są znani, może otworzyć ogromny skarbiec z dziełami, których często nie znamy - twierdzi Lidia Geringer de Oedenberg, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego.
Czym są dzieła osierocone?
Dzieła osierocone to utwory chronione prawem autorskim, do których autorów czy posiadaczy praw autorskich nie można dotrzeć lub są oni nieznani. Takich dzieł jest bardzo dużo, w niektórych archiwach lub bibliotekach obejmują nawet połowę zbiorów. Należą do nich zarówno książki, jak i nagrania dźwiękowe, filmy czy czasopisma.