Już 6 czerwca przedstawimy ministerialny pomysł na uregulowanie statusu dzieł osieroconych. Zainteresowanie tym tematem jest bardzo duże - twierdzi Piotr Żuchowski
Czy resort kultury przedstawi własne rozwiązania w zakresie otwartych zasobów, czy też zostawia to inicjatywie ministra Michała Boniego?
Nie zamierzamy przedstawiać własnych założeń w tej kwestii. Pojęcie otwartych zasobów nie zostało zresztą precyzyjnie zdefiniowane przez samego projektodawcę. Nie wiadomo więc nawet, jakich kategorii dóbr projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji miał w ogóle dotyczyć. Ministerstwo Kultury realizuje natomiast kilka inicjatyw, których celem jest poszerzanie dostępu obywateli do dóbr kultury przy jednoczesnym poszanowaniu praw twórców.