Prawo autorskie należy do jednej z najbardziej rozwijających się dziedzin prawa. Jednak pomimo wielu wysiłków włożonych przez ustawodawcę w aktualizowanie tej części prawa – wiele kwestii jest nieuregulowanych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo szybki postęp informatyzacji, co skutecznie uniemożliwia podążanie za zmieniającą się cyfrową rzeczywistością.

Na temat umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA) toczyło się już wiele dyskusji, w spór zaś zaangażowani są wszyscy – począwszy od siedzącego w fotelu internauty, skończywszy zaś na Komisji Europejskiej (KE).

Być i mieć – jak rozwiązać problem praw autorskich do utworu

Jedną z szerzej omawianych kwestii jest problem poszanowania praw autorskich do utworów. Z roku na rok prawa autorskie chroniące twórców utworów są coraz bardziej restrykcyjne.

Wynika to z większej świadomości ustawodawcy, ale również wiedzy samych twórców co do istoty przysługujących im praw.

Warto podkreślić jednak, że powstające dzieła rzadko kiedy powoływane są do życia tylko dla satysfakcji ich twórców i tylko na ich własny użytek.

Z reguły twórcy chcą udostępniać swoje utwory, np. fotografie, piosenki, filmy, innym użytkownikom i zarabiać na tym, ale jednocześnie wciąż zachowywać prawa autorskie.

Creative Common – zasady działania

Jednym ze sposobów, aby wilk był syty i owca cała jest korzystanie z licencji prawnej typu Creative Common.

Zasadniczy mechanizm działania polega na udostępnianiu twórcom różnego rodzaju licencji, które zastępują zasadę „wszelkie prawa zastrzeżone” (all rights reserved) – użyciem hasła „pewne prawa zastrzeżone” (some rights reserved).

Czy ma to dla użytkowników jakieś znaczenie? Owszem, ma – bardzo duże. Utwory na licencji Creative Common można kopiować, rozpowszechniać i wykorzystywać w jak najszerszy sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

Utwory na licencji Creative Common – prawa twórcy

Twórca utworu korzystający z licencji Creative Common przede wszystkim zachowuje prawa autorskie do swojego utworu. Jednocześnie ma pewność, że fotografia czy też piosenka z licencją będzie promowana w różnych środowiskach.

Tylko część praw związanych z utworem dostępna jest osobom korzystającym z utworu (w zakresie, na jaki zgodził się twórca).

Licencje te mają kilka wariantów, np. darmowe wykorzystanie komercyjne lub niekomercyjne, albo rozprowadzanie utworu tylko w wersji oryginalnej. Można także dowolnie wykorzystywać utwór pod warunkiem przywołania nazwiska autora.

Szczegółowe informacje o licencji można uzyskać na stronie polskiego oddziału Creative Commons