Kobiety w ciąży nie będą mogły pracować w warunkach dużej i nagłej zmiany temperatury oraz pod ziemią we wszystkich kopalniach (nawet w ramach studiów lub szkolenia). Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Ma ono wejść w życie 1 maja 2017 r.
Projektowane przepisy, nie tylko inaczej regulują pracę ciężarnych przed monitorami (np. komputerów), o czym pisaliśmy we wczorajszym numerze, ale także zakładają m.in. obniżenie wskaźników dotyczących prac w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym. To oznacza, że ciężarne i karmiące piersią będą wykonywać obowiązki w bardziej komfortowych warunkach (wymogi dotyczące pracy w mikroklimacie gorącym zostaną obniżone o ok. 3 stopnie Celsjusza, a dotyczące środowiska zimnego – podwyższone o ok. 2–3 stopnie). Jednocześnie doprecyzowane zostaną zasady dotyczące pracy w warunkach nagłej zmiany temperatury. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie będą mogły wykonywać obowiązków w środowisku o dużych wahaniach parametrów, szczególnie przy występowaniu nagłej różnicy temperatur (przekraczającej 15 stopni Celsjusza), jeżeli nie mogą skorzystać z co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o warunkach pośrednich.
– Takie doprecyzowanie powinno wpłynąć pozytywnie na ogólną poprawę warunków pracy. Może przyczynić się do tego, że firmy obejmą wspomnianymi rozwiązaniami wszystkich podwładnych, a nie tylko ciężarne i karmiące piersią – zauważa Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.
Po zmianie przepisów zatrudniający muszą zwrócić uwagę także m.in. na poziom hałasu i drgań w miejscu pracy kobiet spodziewających się dziecka lub karmiących. Dla przykładu w przypadku hałasu ultradźwiękowego o dwa decybele obniżono wartości dopuszczalne równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego, a o pięć decybeli – maksymalnego poziomu takiego ciśnienia.
– Warto też podkreślić, że zgodnie z projektowanymi przepisami kobiety w ciąży lub karmiące nie będą mogły podejmować żadnej pracy w kopalniach. To wymóg wynikający z postanowień dyrektywy 92/85/EWG dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia takich zatrudnionych – podkreśla Małgorzata Lorenc.
Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym także ciężarne i karmiące piersią mogły być dopuszczone do wykonywania obowiązków w kopalniach np. na stanowiskach kierowniczych, (niewymagających stałego przebywania pod ziemią) oraz w okresie studiów lub w ramach szkolenia zawodowego.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne