Pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy na zwolnieniu lekarskim, nawet jeśli chodzi o sytuację awaryjną.

Niezdolna do pracy osoba, jeśli jest ubezpieczona - obowiązkowo (umowa o pracę) lub dobrowolnie (umowa zlecenia, rzadko o dzieło - więcej na ten temat czytaj tutaj>>) - i przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, a w razie przedłużającej się choroby do świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłek chorobowy a świadczenie rehabilitacyjne. Komu i kiedy przysługują>>

Po przeprowadzeniu bezpośredniego badania lekarz wystawia więc zaświadczenie, biorąc pod uwagę stan zdrowia pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy. Jeżeli lekarz orzeknie, że choroba uniemożliwia pracownikowi świadczenie pracy, to pracownik powinien się od niej powstrzymać przez cały okres niezdolności do pracy.

Reklama

Jak orzekł wyraźnie Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. I PKN 44/00), w czasie przebywania za zwolnieniu pracownik powinien stosować się do wskazań lekarskich i nie podejmować czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy. Do takich czynności należy między innymi podejmowanie pracy zarobkowej. Chodzi przy tym nie tylko o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale wszelkie działania prowadzące do osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym aktywność na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia - liczy się bowiem nie charakter stosunku prawnego, ale rodzaj wykonywanych czynności. Zobacz, czego jeszcze nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim>>

W czasie przeznaczonym na terapię pracodawca nie powinien więc dopuszczać chorej osoby do pracy - nawet, jeśli byłoby to uzasadnione nagłą awarią w firmie czy inną okolicznością, która wymagałaby obecności akurat tego pracownika w zakładzie. Pracodawca może natomiast odwołać pracownika z urlopu - zobacz kiedy>>

Chory pracownik może więc odmówić żądania pracodawcy do powrotu do firmy, tym bardziej, że zwolnienie lekarskie ma mu stworzyć warunki jak najszybszego odzyskania pełnej zdolności do pracy - świadczenia chorobowe mają bowiem zrekompensować dochody, jakie mógłby osiągnąć, gdyby pracował. W związku z tym pracownik, który wykonuje w okresie niezdolności pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego za cały okres zwolnienia, w trakcie którego praca była świadczona.