Cztery, a nie jak do tej pory, dwa punkty mają należeć się kandydatom do Policji w postępowaniu rekrutacyjnym, którzy ukończyli klasę o profil „policyjnym” w szkole ponadgimnazjalnej.

Zmiana ta znalazła się projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Jak uzasadnia resort, decyzja podyktowana jest potrzebą wzmocnienia instrumentów procesu doboru poprzez częściowo ukształtowanych już kandydatów. Zdaniem ministerstwa, osoby które uczęszczały do klasy o niniejszym sprofilowaniu, cechują się predyspozycjami wymaganymi od policjantów takimi jak poszanowanie dla munduru czy większą skłonnością do poddania się rygorom dyscypliny.

Resort zakłada, że dzięki dodatkowej premii przyznawanej na podstawie ukończonej klasy o profilu „policyjnym” uda się przyciągnąć większą liczbę ukierunkowanych już kandydatów do tej służby mundurowej. Zwrócono uwagę również na fakt, że rozwiązanie to jest korzystne dla uczniów o skonkretyzowanych już planach zawodowych, gdyż pozawala im na płynne kontynuowanie wybranej przez siebie ścieżki.

Reklama

Obecnie obowiązujące preferencje punktowe z tytułu wykształcenia podczas rekrutacji do policji:

8 punktów – kandydaci z wykształceniem wyższym (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do pracy w policji (prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe)
6 punktów – kandydaci z wykształceniem wyższym (magister lub równorzędne, pozostałe kierunki)
4 punkty – wykształcenie wyższe (inżynier licencjat)
2 punkty – kandydacie z wykształceniem średnim (klasy o profilu „policyjnym”).