Ograniczenie konieczności uzasadniania wypowiedzeń oraz zmniejszenie klina podatkowego dla najmniej zarabiających to przykładowe zalecenia zmian w prawie, które postulują Pracodawcy RP. Przygotowany przez organizację „Raport o pracy” ma być wskazówką przy realizacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz dla komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, która przygotowuje projekty nowego k.p.
– Nasze rekomendacje to odpowiedź na obecną sytuację na rynku, w tym malejącą podaż pracy. Mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia na umowach o pracę – tłumaczy Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.
Wnioski formułowane przez firmy zakładają m.in. zniesienie obowiązku uzasadniania wypowiedzeń umów na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników, modyfikację zasad konsultowania takich wymówień ze związkami zawodowymi (kontrola taka miałaby charakter następczy) oraz likwidację instytucji przywrócenia do pracy w razie bezprawnego lub nieuzasadnionego zwolnienia.
– Liczymy się z tym, że wprowadzenie ostatniej z wymienionych zmian będzie wiązało się z podwyższeniem odszkodowań. Akceptujemy takie rozwiązanie, oczywiście przy zachowaniu rozsądnych granic co do wysokości rekompensaty – wskazuje dr hab. Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP, wiceprzewodnicząca komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.
Inne postulaty zgłaszane przez firmy dotyczą m.in. ograniczenia biurokratycznych obowiązków związanych z zatrudnieniem (m.in. możliwość przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej) oraz zmiany zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy (miałaby podlegać bezpośrednio resortowi pracy, a nie Sejmowi). W kontekście warunków ekonomicznych pracodawcy zaproponowali z kolei m.in. ograniczenie opodatkowania pracy, co miałoby sprzyjać odchodzeniu od zatrudnienia na kontraktach cywilnoprawnych, oraz spowolnienie dynamiki wzrostu płacy minimalnej, która przez ostatnią dekadę rosła szybciej niż przeciętne wynagrodzenie.
– Powinniśmy także pomyśleć o jej regionalnym i branżowym zróżnicowaniu – wyjaśniał Grzegorz Dzik, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy Impel.
Proponowane przez firmy rozwiązania na pewno będą tematem dyskusji na forum Rady Dialogu Społecznego (RDS). To dobry moment na taką debatę, bo strona pracodawców przejmuje właśnie rotacyjne, roczne przewodnictwo w RDS. Wszystko wskazuje, że jej przewodniczącą będzie Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która przejmie tę funkcję na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym rady z udziałem prezydenta RP.