Finansowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników to inwestycja w rozwój firmy. Tymczasem dostęp do szkoleń pracowniczych deklaruje jedynie co piąty uczestnik ankiety serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl.

Opieka medyczna, zajęcia sportowe, bilety do kina, programy zniżek pracowniczych – pracodawcy prześcigają się w pozapłacowych benefitach, którymi kuszą potencjalnych pracowników. Najpopularniejszym z nich są jednak szkolenia, do których dostęp ma 21% respondentów ankiety serwisu pracy MonsterPolska.pl. Czy to dużo – biorąc pod uwagę, że tego rodzaju bonus przynosi wymierne korzyści nie tylko pracownikowi, ale również firmie, która inwestując w kwalifikacje załogi, inwestuje w swój własny rozwój?

„Z pewnością nie dziwi fakt, że jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Choć oczywiście odsetek osób mających dostęp do takiej finansowanej przez pracodawcę wiedzy mógłby być większy. Pamiętajmy jednak, że w naszym kraju jest wiele firm, które nie oferują swoim pracownikom żadnych dodatkowych świadczeń. Druga strona medalu to zainteresowanie samych zatrudnionych. Jeżeli ludzie nie chcą się doszkalać - a powody mogą być różne: nadmiar obowiązków, niewłaściwie dobrane tematy szkoleń lub czasem zwykłe lenistwo - wówczas pracodawca szybko zrezygnuje z tego rodzaju benefitu.” – komentuje Bartosz Struzik z MonsterPolska.pl.

Szkolenia pracownicze najpopularniejsze są w branży IT i telekomunikacji (dostęp zadeklarowało 28% ankietowanych z tego sektora), służbie zdrowia i farmacji (23%) oraz administracji publicznej (22%). Ich popularność jest proporcjonalna do wielkości firmy. Wśród ankietowanych pracujących w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób, doszkalać się na koszt pracodawcy może co 3 badany. W małych firmach (mniej niż 10 pracowników) – jest to jedynie 9%.

Szkolenia pracownicze oferowane są przede wszystkim kadrze kierowniczej niższego i średniego szczebla (w tej grupie twierdząco odpowiedziało 27% ankietowanych), wykwalifikowanym specjalistom (25%) oraz kierownictwu wysokiego szczebla (23%). Dostęp do tego świadczenia zadeklarował jedynie co dziesiąty pracownik niewykwalifikowany.

Szkolenia najczęściej oferują pracodawcy z województw: wielkopolskiego (26% ankietowanych z tego rejonu zadeklarowało dostęp do tego benefitu), lubuskiego (26%), kujawsko-pomorskiego (24%), mazowieckiego i pomorskiego (po 23%). W województwie świętokrzyskim pracodawcy finansują szkolenia jedynie 4% pracowników.