Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 roku wyniesie 2000 zł.

Od początku przyszłego roku najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2000 zł brutto. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 roku - obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi 1 850 zł brutto. Pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma więc od 1 stycznia 2017 roku do ręki około 1460 złotych.

2000 zł to kwota, która stanowi 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

Natomiast od 2017 roku zamieniają się przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Zniesiony zostanie podział na "nowych" oraz "starych” pracowników - tym samym osoba rozpoczynająca pracę także zarobi minimum 2000 zł brutto, a nie tak jak dotychczas 80 proc. tej kwoty.

Podwyżka płacy minimalnej nie musi objąć osób otrzymujących premie czy dodatki. Dlaczego i co składa się na minimalne wynagrodzenie, przeczytasz tutaj>>

Wraz z płaca minimalną rosną też niektóre świadczenia, czyli na przykład maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych (wyniesie 30 000 zł brutto) oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing (wyniesie 2000 zł brutto).