Od września w wojskowych komendach uzupełnień można zapisywać się do nowej formacji, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej. Zasady naboru i wymagania są zbliżone do tych stawianych kandydatom do Narodowych Sił Rezerwowych.
Czy można służyć w miejscu zamieszkania
Chciałbym służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wolałbym jednak nie wyjeżdżać zbyt daleko od rodziny. Czy w każdym powiecie będzie taka możliwość?
TAK
Zgodnie z założeniem szefa MON obrona terytorialna będzie wykorzystywana zarówno do działań typowo bojowych, jak i do ochrony oraz wsparcia ludności. Oddziały terytorialne mają być docelowo usytuowane w 380 powiatach. Każdy chętny będzie miał możliwość pełnienia służby na terenie miejsca zamieszkania. Oddziały będą się składać z trzech szczebli, na których będą współpracować z administracją centralną, wojewódzką i powiatową. W każdym z powiatów powstanie kompania.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o urzędzie ministra obrony narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 189 ze zm.).
Czy decyzja dowódcy jest ważniejsza
Podobno żołnierze wojskowych oddziałów terytorialnych mogą być nagle wezwani do służby, np. wskutek występującej na ich obszarze klęski żywiołowej. Czy nowa formacja też będzie chroniła przed zwolnieniem jak Narodowe Siły Rezerwowe?
TAK
Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Co do zasady musi takiej osobie udzielić wolnego niezależnie od tego, jak bardzo jest potrzebna firmie. W kwestii ćwiczeń wojskowych pracodawca ma prawo jedynie prosić o wyznaczenie innego terminu dla swojego pracownika. Co więcej, nie ma przeszkód prawnych, by docenił, że wśród załogi ma byłych żołnierzy, którzy muszą się szkolić na wypadek wojny. Może więc na własny koszt wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za jego czas zwolnienia od pracy.
Podstawa prawna
Art. 60 i 61 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy nowa formacja powstanie w tym roku w całym kraju
Dowiedziałem się, że powstają wojskowe oddziały terytorialne. Pochodzę z Małopolski. Czy w tym roku mam szanse na rozpoczęcie służby w nowej formacji?
NIE
Do końca roku mają powstać trzy brygady w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Każda z nim ma liczyć od 1,5 do 2,5 tys. żołnierzy. Docelowo po jednej brygadzie będzie w każdym województwie, z tym że na Mazowszu mają być dwie. Ostatecznie MON chce przyjąć 50 tys. żołnierzy.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o urzędzie ministra obrony narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 189 ze zm.).
Czy sam zdecyduję, gdzie przechowam broń
Pasjonuję się bronią. Chciałbym służyć w nowej formacji m.in. dlatego, że będę miał z nią kontakt na co dzień. Czy wojsko pozwoli mi trzymać broń w domu?
NIE
Brygady żołnierzy wojskowych oddziałów terytorialnych będą tak samo umundurowane jak zawodowi żołnierze Wojska Polskiego. Zostaną też uzbrojone w pistolety i broń maszynową. Na razie broń ma być magazynowana w jednostkach wojskowych na dotychczasowych zasadach, docelowo ma trafić do komend policji. Nie będzie możliwości przechowywania jej w domu.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o urzędzie ministra obrony narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 189 ze zm.).
Czy z kategorią E również mogę trafić do służby
Jestem żołnierzem rezerwy. Swego czasu na komisji lekarskiej otrzymałem kategorię E z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Obecnie czuję się dobrze i chętnie wstąpiłbym do formacji, która płaci za gotowość do służby. Czy armia przyjmie mnie do wojskowych oddziałów terytorialnych?
NIE
Wojsko ma w tym zakresie stosować podobne rozwiązania, jak przy wzywaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia. To oznacza, że na służbę w nowej formacji nie mają szans żołnierze z kategorią E. Z kolei osoby z kategorią D mogą być wezwane jedynie w razie wybuchu wojny.
Podstawa prawna
Art. 30a ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy można należeć do dwóch formacji
Chciałbym wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych. Czy mogę dodatkowo służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej?
NIE
Dla żołnierza każdej formacji przypisany jest tylko jeden etat. Ponadto należy pamiętać, że chętny do NSR (podobnie jest w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej) poza procedurą rekrutacyjną musi spełnić podstawowe warunki, tak jak każdy inny kandydat. Do objęcia stanowiska szeregowego wystarczy ukończenie gimnazjum. Aby trafić do korpusu podoficerów, trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie (bez matury), natomiast o stanowiska oficerskie mogą się starać kandydaci z wykształceniem wyższym. Nie są to jedyne warunki. Do służby mogą trafić osoby, które mają doświadczenie w służbie w wojsku.
Podstawa prawna
Art. 98a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 449).
Czy zgłoszenie trzeba wysłać do ministerstwa
Słyszałem, że rusza nowa formacja wojskowa, która odpowiada moim oczekiwaniom. Chciałbym poświęcić się takiej służbie. Czy CV mam adresować do MON?
NIE
Do przeprowadzenia rekrutacji są zobowiązani pracownicy wojskowych komend uzupełnień. Wystarczy zgłosić się do komendy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Tam zostanie zaktualizowana ewidencja wojskowa kandydata i odnotowane umiejętności oraz predyspozycje do służby. Pracownik umieści go na liście oczekujących do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie, kiedy już będą dodatkowe regulacje i wytyczne z MON, ochotnik zostanie ponownie wezwany do WKU.
Podstawa prawna
Art. 49 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy kandydat musi dostarczyć wszystkie dokumenty
Nie chcę czekać, aż ruszy nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wcześniej chciałbym odbyć służbę przygotowawczą i ewentualnie wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych. Czy muszę dostarczyć np. zaświadczenie o niekaralności?
NIE
Kandydat do służby przygotowawczej nie musi stawiać się osobiście w urzędzie lub sądzie, aby zdobyć zaświadczenie o niekaralności. W efekcie zwolniony też jest z opłat za wydanie tego dokumentu. Obowiązek sprawdzenia, czy nie był wcześniej karany, spoczywa na pracownikach WKU – po otrzymaniu dokumentów muszą bezpośrednio wystąpić o takie zaświadczenie. Zatem kandydat po złożeniu wniosku i niezbędnych dokumentów powinien uzbroić się w cierpliwość i czekać. Nie ma też obowiązku dostarczania odpisu skróconego aktu urodzenia. Zanim zgłosi się do WKU z myślą o służbie w armii, musi mieć ukończone co najmniej gimnazjum i 18 lat. Powinien też wcześniej stawić się do kwalifikacji wojskowej (wymóg dotyczy też wojskowych oddziałów terytorialnych).
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 449).
Czy wojsko będzie płaciło za gotowość
Chciałbym wstąpić do wojskowych oddziałów terytorialnych, ale nie ukrywam, że jestem zainteresowany gratyfikacją z tego tytułu. Czy MON przewiduje takie rozwiązanie?
TAK
Każdy żołnierz oddziałów terytorialnych ma otrzymywać 300 zł za gotowość i około 200 zł za dwa dni ćwiczeń w ciągu miesiąca. Oczywiście koszty dojazdu na poligon i z powrotem będą również zwracane przez armię. Zasadą ma być, że szkolenie w nowej formacji miałoby się odbywać przez dwa dni w ciągu miesiąca. Najczęściej wyznaczane byłoby w weekendy, aby nie kolidowało z pracą rekruta.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o urzędzie ministra obrony narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 189 ze zm.).