Liczba rezerwistów wezwanych w przyszłym roku na ćwiczenia wojskowe może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy. Jednocześnie armia zmniejsza o połowę limit pojazdów cywilnych, które może zająć na wypadek konfliktu.
W przyszłym roku wojsko zamierza przeszkolić – w ramach służby przygotowawczej – około 12 tys. ochotników. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2017 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.
MON przewiduje też, że na ćwiczenia wezwie 15 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Ponadto resort wyznaczył większy tzw. średnioroczny limit powołań na szkolenia dla rezerwistów. Umożliwi to wezwanie do jednostek 18,4 tys. osób (przy założeniu, że ćwiczenia trwałyby miesiąc) lub 73,5 tys. osób (szkolenie tygodniowe). Przy czym, jak zaznacza MON, ustalone limity nie muszą być wykorzystane. I wyjaśnia, że projekt uwzględnia potrzeby armii wynikające m.in. z formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zdaniem ekspertów szkolenie znacznej liczby wzywanych rezerwistów może być nie lada wyzwaniem. – Powoływać i ściągać do wojska można wielu ludzi. Pozostaje tylko pytanie, czy zostaną oni odpowiednio zagospodarowani przez armię – mówi Roman Polko, były dowódca GROM.
Dodaje, że wiele też będzie zależeć od przebiegu szkolenia. – Oddanie pięciu strzałów do nieruchomej tarczy nie poprawi zdolności bojowej rezerw. W armii nie powinny liczyć się statystyki, ale liczba faktycznie dobrze przeszkolonej grupy rezerwistów – twierdzi były dowódca GROM.
Do konsultacji trafił też projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa. Zgodnie z art. 208 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.) na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, może być nałożony obowiązek ponoszenia świadczeń rzeczowych na rzecz armii. Polega on na użyczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele związane z obronnością państwa. Zgodnie z projektem rozporządzenia liczba takich nieruchomości pozostanie na dotychczasowym poziomie, czyli 400 obiektów. Zmniejszy się za to m.in. liczba pojazdów samochodowych (z 420 do 200 w 2017 r.).
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe