Zasady zatrudniania i wynagradzania mają byś wspólne dla wszystkich pracowników administracji publicznej. Sami zainteresowani obawiają się, że przy tej okazji stracą przywileje.
Kancelaria premiera pracuje nad kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie zatrudniania i wynagradzania wszystkich urzędników. Z naszych informacji wynika, że jeszcze w tym roku powstanie kodeks urzędniczy, który będzie zawierał wspólne rozwiązania dla wszystkich pragmatyk służbowych. Swoją regulacją ma bowiem objąć służbę cywilną, pracowników zarówno samorządowych, jak i urzędów państwowych (w tym kancelarii Sejmu, Senatu czy prezydenta), a także urzędów sądownictwa. O opinie w tej sprawie zostali już poproszeni naukowcy, w tym z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zanim jednak pojawi się projekt, kancelaria premiera we wrześniu planuje dużą konferencję naukową. – Ma to być wstęp i potwierdzenie dla urzędników, że zmiany są konieczne – mówi nam jeden z pracowników KPRM.