Większa mobilność członków korpusu służby cywilnej, kadencyjność na stanowiskach dyrektorskich, a także przywrócenie naborów na wszystkich stanowiskach to główne postulaty Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, jeszcze przez dwa tygodnie będzie zbierał uwagi i propozycje dotyczące zmian w administracji rządowej. Pod koniec roku powstanie projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.
KSAP chce powrotu konkursów