statystyki

Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych

autor: Urszula Mirowska-Łoskot14.06.2016, 09:37; Aktualizacja: 30.06.2016, 13:20
praca, rolnictwo

Czy za złożenie oświadczenia trzeba zapłacić?źródło: ShutterStock

Podczas tych wakacji osoby, które chcą powierzyć pracę Ukraińcom, Białorusinom lub Gruzinom, mogą jeszcze skorzystać z prostej procedury, która wymaga jedynie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy. Unia Europejska żąda, by od września zaostrzyć przepisy.

Czy samo oświadczenie spełnia wymogi

Zamierzam zatrudnić obcokrajowca do opieki nad mamą. Czy aby ta osoba legalnie pracowała w Polsce, wystarczy jeżeli zarejestruję w PUP oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

NIE

Konieczne jest również zawarcie z obcokrajowcem umowy – albo o pracę, albo cywilnoprawnej. Ministerstwo Pracy zaznacza, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie kontraktu o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy lub zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Podpisanie umowy cywilnoprawnej wtedy, gdy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa i jest karane grzywną. W razie wyboru kontraktu, od którego odprowadzane są składki, trzeba też pamiętać o zgłoszeniu pracownika w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego odprowadzania składek do ZUS.

Z kolei naruszenie przepisów prawa pracy (m.in. zawarcie umowy cywilnoprawnej podczas gdy powinna być o pracę) jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1a–1d oraz art. 98 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Art. 281 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Czy ogólne informacje wystarczą do zatrudnienia

Zamierzam zatrudnić osobę z Ukrainy do pomocy. Czy wystarczy, że ogólnie wskażę w oświadczeniu, kogo planuję zatrudnić?

NIE

W oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi musi znaleźć się informacja o:

  • nazwie zawodu,
  • miejscu wykonywania pracy,
  • dacie jej rozpoczęcia i okresie wykonywania,
  • rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia (o pracę albo kontrakt cywilnoprawny),
  • braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy,
  • zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Ponadto pracodawca musi podać swoje dane (takie jak imię, nazwisko, NIP, PESEL – w przypadku osób fizycznych, REGON – w przypadku podmiotów gospodarczych), a także obcokrajowca (imię, nazwisko, data urodzenia, informacja o państwie, z którego pochodzi). Przed zatrudnieniem cudzoziemca pracodawca powinien upewnić się też, czy posiada on ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.

Podstawa prawna

Par. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588).

Czy za złożenie oświadczenia trzeba zapłacić


Pozostało jeszcze 50% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane