Prawie 120 mln zł będzie kosztowała rząd i samorządy zmiana zasad zatrudniania w Polsce obywateli państw trzecich. Ministerstwo Finansów sprzeciwia się obciążaniu budżetu. Taką opinię złożyło do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wprowadzi ona restrykcyjne zasady zatrudniania cudzoziemców, bo wymaga tego od nas unijna dyrektywa. Nowela przygotowana przez resort pracy proponuje dwa nowe typy zezwoleń na pracę w Polsce dla obywateli państw trzecich: sezonowe i krótkoterminowe. Aby je uzyskać, pracodawca będzie musiał przejść bardziej skomplikowaną procedurę niż obecnie. A to oznacza dodatkowe obciążenie dla urzędów. Przede wszystkim dla samorządów. Tymczasem zdaniem resortu finansów planowana reforma jest niedoszacowana.
– Koszty wprowadzenia proponowanej regulacji stanowić będą duże obciążenie dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty te związane są z koniecznością stworzenia dodatkowych etatów w powiatowych urzędach pracy. Trudno się zgodzić z przyjętym w ocenie skutków regulacji założeniem, że wydatki samorządów to koszt zaledwie 120 etatów, w sytuacji gdy w Polsce funkcjonuje 340 PUP – wskazuje Piotr Nowak, wiceminister finansów, w opinii do projektu.
Zapłaci za nią również budżet państwa. Zdaniem resortu pracy koszty wzrosną z uwagi m.in. na dodatkowe etaty w urzędach wojewódzkich czy ministerstwie. To też nie podoba się MF.
– Rozwiązania prawne, które powodują dodatkowe obciążenia dla budżetu, wymagają szczegółowej analizy. Wstępne szacunki wskazują bowiem na bardzo ograniczoną dostępność środków publicznych, które mogą być w kolejnych latach przeznaczone na finansowanie dodatkowych wydatków czy nowych projektów, jak również tych już istniejących – wskazuje Piotr Nowak.
Dodaje, że rok 2017 będzie trudnym okresem dla finansów publicznych. Prognozowana relacja deficytu PKB (ma wynieść 2,9 proc.) jest tylko nieznacznie niższa od wskazanego przez reguły unijne poziomu 3 proc., co związane jest z ujawnieniem się w przyszłym roku całorocznych skutków programu 500+, wydatkami na bezpłatne leki dla seniorów czy zakładanego dodatku dla emerytów i rencistów itd.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie uzgodnień