Prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcą będzie możliwe, o ile zainicjuje go lub przyłączy się do niego reprezentatywny związek zawodowy. Pracodawcy zyskają możliwość uprzedniego, sądowego weryfikowania żądań załogi. W ciągu kilkunastu dni pracodawca będzie wiedział, czy zgłoszone przez pracowników żądania (np. podwyżki płac lub poprawy warunków pracy) są zgodne z prawem i czy spór może być kontynuowany.
To jedne z podstawowych skutków, jakie wywołają zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rząd przygotował już roboczą wersję projektu nowelizacji tych przepisów, który ma być podstawą do dalszych prac i negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego.
Badanie prewencyjne