Kolejny rok z rzędu ocena urzędników wypadła wzorowo. Bynajmniej nie oznacza to, że w instytucjach rządowych mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Co dwa lata w administracji mamy do czynienia z masowym ocenianiem urzędników. Taka sytuacja miała miejsce w 2015 r. Weryfikacji poddano aż 75 tys. członków korpusu służby cywilnej. Jak wynika z raportu szefa służby cywilnej, niemal wszyscy otrzymali dobre i bardzo dobre noty. Negatywnych ocen było zaledwie 164. Niestety, dane są częściowo zakłamane, a wszystko przez niedoskonałe kryteria weryfikacji pracy urzędników. Przy czym to niejedyny powód.
Utarty schemat