Co to są studia podyplomowe?

Aby rozpocząć studia podyplomowe, jak sama nazwa wskazuje, trzeba posiadać już dyplom ukończenia szkoły wyższej. Nie musi się to jednak wiązać, jak nieraz mylnie się sądzi, z posiadaniem tytułu magistra. Na podjęcie nauki na studiach podyplomowych coraz częściej decydują się absolwenci szkół wyższych z tytułem licencjata, uważając tę formę kontynuowania kształcenia za bardziej opłacalną.

Jednak, jak wynika ze statystyk Uniwersytetu Łódzkiego, w roku akademickim 2013/2014, średni wiek słuchacza studiów podyplomowych wyniósł 36 lat. W ostatnim czasie na podnoszenie kwalifikacji w ten właśnie sposób decydują się coraz starsze osoby, nawet z ugruntowaną pozycją na rynku pracy. Powodem, dla którego ludzie w średnim wieku decydują się na studia podyplomowe, jest często chęć utorowania sobie ścieżki awansu i zwiększenia zarobków. Tezę tę potwierdza fakt, że wśród studentów znajdziemy głównie aspirujących specjalistów średniego szczebla.

Dla kogo bezpłatne studia podyplomowe?

Bezpłatne kształcenie na polskich uczelniach w ramach studiów podyplomowych jest możliwe dzięki współfinansowaniu projektów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona, więc warunkiem niezbędnym jest nie tylko złożenie wniosku, ale także spełnienie konkretnych wymogów, które są różne w zależności od kierunku studiów i dotyczą dotychczasowego wykształcenia, wyników w nauce czy profilu zatrudnienia.

Inną ścieżką pozyskania dofinansowania studiów podyplomowych jest skorzystanie z oferty pracodawcy. Niestety jest to praktyka rzadko spotykana na rynku, gdyż właściciele firm chętniej wysyłają swoich pracowników na szkolenia, które po pierwsze trwają krócej, a po drugie są znacznie tańsze. Z tych samych badań przeprowadzonym na UŁ w roku akademickim 2013/2014 wynika, że studenci studiów podyplomowych w większości przypadków sami finansują swoją edukację. Mimo wszystko, przed podjęciem decyzji o dalszym kształceniu, warto dowiedzieć się, jakie są praktyki naszej firmy w tej kwestii.

Co jeśli nie mamy szans na bezpłatne studia podyplomowe, sponsorowane przez pracodawcę? Czy inwestycja w taką ścieżkę kariery jest opłacalna? Wyniki badań pokazują, że tak. Studia podyplomowe są coraz tańsze, a zarobki po nich wysokie. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, średnia wysokość zarobków osób z wykształceniem podyplomowym w 2014 roku (brak jeszcze badań za miniony rok) wynosiła 5 300 zł, natomiast aż 25% z nich zarabiała co najmniej 8 700 zł.

Widać zatem, że inwestycja w studia podyplomowe popłaca, dlatego nawet jeśli nie posiadamy odpowiednich środków na rozpoczęcie nauki, warto rozważyć wzięcie na ten cel kredytu gotówkowego. Więcej informacji na ten temat tutaj

MBA – kuźnia liderów biznesu

Studia MBA, czyli Master of Business Administration to specjalny rodzaj studiów podyplomowych, cieszący się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Co przesądza o ich przewadze nad innymi studiami? Jest to przede wszystkim rodzaj kształcenia interdyscyplinarnego, a ich największym atutem jest program oparty o praktyczne narzędzia, pozwalające na pogłębianie wiedzy z zarządzania i biznesu. Zajęcia prowadzą menadżerowie z bogatym doświadczeniem w swojej dziedzinie, nie natomiast wieloletni pracownicy państwowych czy prywatnych uczelni. Oferta dydaktyczna jest stale dostosowywana do bieżących trendów.

Gdzie najlepiej podjąć studia MBA ze względu na koszty?

Jak wynika z raportu badań przeprowadzonego w okresie marzec-maj przez MBAPortal.pl, średni wydatek na studia MBA w Polsce to około 30 500 zł, jednocześnie najdroższy program kosztuje 120 tys. zł, a najtańszy – 7 500 zł, więc koszty są bardzo zróżnicowane i ten prestiżowy dyplom można pozyskać także w przystępnej cenie, nie wyższej niż tradycyjne studia zaoczne II stopnia.

Najdrożej jest oczywiście w Warszawie, jednak tutaj także dostępnych jest najwięcej programów MBA. Jak wynika dalej ze wspomnianego raportu, we Wrocławiu koszt takich studiów jest bliski średniej krajowej, a w Poznaniu koszt nauki wynosi nieco mniej, bo ok. 25 tys. zł, natomiast najtaniej takie wykształcenie można odebrać w Łodzi.

Coaching sposobem na zmianę życia?

Decyzja o podnoszeniu własnych kwalifikacji zwykle nie jest kwestią przypadku. Nie każdemu łatwo jest znaleźć motywację do dalszego rozwoju, szczególnie w sytuacji, gdy osiągnęło się już pewną pozycję życiową. Chęć jakichkolwiek zmian czasami bywa silniejsza i przesądza o decyzji skorzystania z coachingu osobistego.

Metoda zakłada, że zmiana w jednym obszarze życia pozytywnie wpływa na odbiór innych jego aspektów. Idąc za tym holistycznym rozumowaniem, zmiana w życiu zawodowym i wzrost zadowolenia w tym aspekcie wpływa pozytywnie na życie osobiste.

Głównym polem działania coachingu jest szeroko pojęty rozwój osobisty – zbudowanie większej pewności siebie, spełnienie prywatne i zawodowe, rozwijanie pasji oraz motywacja do działania. Jednym ze sposobów realizacji tych celów jest często ukończenie właśnie studiów podyplomowych, które daje satysfakcję zarówno osobistą, jak i na drodze kariery.

Wykształcenie a zarobki

Jak wynika z przytoczonego już Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, zarobki Polaków w 2014 roku różniły się ze względu na rodzaj wykształcenia. Najmniej zarabiali absolwenci studiów licencjackich, natomiast w starciu studia magisterskie vs. studia podyplomowe, pod względem zarobków, wygrywały te ostatnie.

Co czwarta osoba z wykształceniem podyplomowym, w najlepiej opłacanym dziale IT zarabiała powyżej 11 tys., natomiast absolwent samych studiów wyższych magisterskich – powyżej 10 300 zł. Większą różnicę widać w dziale finansów, księgowości i audytu – średnie zarobki osób z wykształceniem podyplomowym w porównaniu z osobami z tytułem magistra wynoszą o 1 210 zł więcej.

Inwestycja we własny rozwój i edukację jest warta każdych pieniędzy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zaowocuje w przyszłości wyższymi zarobkami oraz bezcenną, osobistą satysfakcją.