2,5 tys. zł na rękę, 8-godzinny dzień pracy oraz wolne weekendy. Na szeregowców czekają wolne etaty.
– W bieżącym roku zakłada się zwiększenie stanów osobowych kadry zawodowej do poziomu 101,5 tys. żołnierzy – zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Biorąc pod uwagę, że na koniec marca w polskiej armii służyło 95,5 tys. żołnierzy, to w najbliższych miesiącach przybędzie ich 6 tys. Prawie 80 proc. z nich będą stanowić szeregowi. – Kształtowanie stanów osobowych w latach 2011–2016 ukierunkowane jest na sukcesywne zmniejszanie kadry oficerskiej i zwiększanie udziału szeregowych w ogólnym stanie żołnierzy zawodowych – tłumaczy Bartłomiej Misiewicz, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wbrew obiegowym opiniom wojsko od lat nie ma problemu z pozyskiwaniem rekrutów. – W przypadku rekrutacji na studia oficerskie jest nawet po kilkanaście osób chętnych na jedno miejsce. Jeśli chodzi o kandydatów na szeregowych, to również odnotowujemy duże zainteresowanie służbą – tłumaczy pułkownik Tomasz Szulejko, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.